Navigácia

Slováci a Poliaci spoločne diskutovali v poľskej Wieliczke o „podobách nezávislosti“ po roku 1918

     Už 21. zasadnutie Slovensko – poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky sa uskutočnilo v dňoch 26. – 29. 9. 2018 v poľskej Wieliczke.
     V súvislosti s „osmičkovými výročiami“, ktoré si v tomto roku pripomínajú oba štáty, sa dňa 27. 9. 2018 v rámci uvedeného zasadnutia Komisie uskutočnila vedecká konferencia s názvom „Podoby nezávislosti“ (poľsky "Oblicza nepodleglosci") za účasti slovenských a poľských expertov z akademického a vedeckého prostredia.
     Úlohou Komisie je začať a koordinovať spoločnú činnosť v oblasti histórie, jazykovedy, literárnej vedy, etnológie, sociológie a iných humanitných a spoločenských vied v oblasti polonistického výskumu v SR a slovakistického výskumu v PR. Tvorí tiež fórum vzájomnej výmeny vedeckých informácií týkajúcich sa výskumných projektov a výsledkov výskumu v uvedených disciplínach v obidvoch štátoch.
     Aktuálne v rámci činnosti Komisie spoločné slovensko-poľské tímy pripravujú vydanie publikácie „Oravské štúdie“ a pokračujú v príprave tretieho (posledného) zväzku Dejín Spiša (Historia Scepusii III.).

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky