Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch

24.06.2014
     V utorok  24. júna 2014 si z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali ocenenia víťazi 11. ročníka súťaže Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch. Slávnostný akt sa uskutočnil na pôde ministerstva školstva na Stromovej ul. v Bratislave.
     Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prebudiť v nich hrdosť na seba, svojich predkov a krajinu, ako aj posilniť ich kultúrnu a jazykovú identitu v európskom priestore. Do tohto ročníka sa zapojilo približne 1 500 žiakov z viac ako 100 škôl.
     Žiaci sa v rámci projektu zamerali na rôzne oblasti „pátrania po predkoch“ - zhromažďovali napr. informácie a materiály o svojej vlastnej rodine, hľadali v nej slávne osobnosti, vynálezcov, spisovateľov, zhromažďovali fotografie, písomnosti, filmy či písali rodinné archívy alebo kroniky.
     Pri spracovaní témy mohli využívať rôzne moderné technológie (CD, DVD), vďaka ktorým obohatili svoje projekty o audionahrávky, videonahrávky rozprávania, ako aj spomienky svojich starých či prastarých rodičov.

Víťazi jednotlivých kategórií

Kategória  základné školy

1. miesto - Linda Maninová, Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková, Mgr. Mária Bezáková
 
2. miesto - Jana Sanetriková, Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Pedagóg: Mgr. Ingrid Macková

3. miesto - Daniel Kiss, Základná škola, Zemné
Pedagóg: PaedDr. Gertrúda Podvorečná

 
Kategória: Stredné školy

1. miesto - Martin Lukáč, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Pedagóg: Mgr. Denisa Plichtová

2. miesto - Jana Žifčáková, Súkromná SOŠ, Ul. 29. Augusta, Poprad
Pedagóg: Mgr. Mária Cpinová

3. miesto - Natália Šlesárová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
Pedagóg: PhDr. Alica Virdzeková

 
Kategória: Slovenské školy v zahraničí

1. miesto - Branislav Fábry, Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbsko (v súčasnosti študent SOŠ obchodu a služieb, Pelhřimovská 10, Dolný Kubín
Pedagóg: RNDr. Peter Ištván, Mgr. Dušan Štrifler

2. miesto - Ivona Zolnajová, Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko
Pedagóg: prof. Jaroslav Miklovic

3. miesto - Kristína Ikerová, Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko
Pedagóg: prof. Jaroslav Miklovic
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku