Slávnostné udelenie čestného názvu Gymnáziu Jozefa Cígera-Hronského vo Vrútkach

  • Dátum: 18.12.2009

     „Do názvu svojej školy ste prijali meno významného a nezabudnuteľného spisovateľa, pedagóga, výtvarníka, redaktora  a slovenského dejateľa," zdôraznil dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na slávnostnej akadémii pri príležitosti udelenia čestného názvu Jozefa Cígera-Hronského Gymnáziu vo Vrútkach.  
     „Ja sám sa vraciam k jeho dielam vždy, keď sa mi zacnie po čistej originálnej slovenskej tvorbe," priznal minister školstva svoj osobný vzťah k Jozefovi Cígerovi-Hronskému. Vo svojom príhovore na slávnostnej akadémii zagratuloval škole k rozhodnutiu nosiť meno tohto jedinečného autora. Zároveň jej zaželal ďalšiu úspešnú činnosť a pripomenul dobrú spoluprácu s Maticou slovenskou. Ako jediná stredná škola je jej kolektívnym členom ešte spred roku 1989. Na základe tejto spolupráce vzišla myšlienka zapožičať škole čestný názov po Jozefovi Cígerovi-Hronskom pri príležitosti 50. výročia založenia školy. Viedla ich k tomu aj skutočnosť, že obdobie od augusta 2009 do júla 2010 bolo vyhlásené za Rok Jozefa Cígera-Hronského. 
     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj osobne odovzdal riaditeľovi školy dekrét o zapožičaní čestného názvu J. Cígera-Hronského Gymnáziu vo Vrútkach. V rámci slávnostnej akadémie si pozreli všetci prítomní aj film venovaný životu a dielu tohto autora literatúry pre mládež. Minister školstva dnes navštívil aj tlačiarne založené J. C. Hronským v Martine.
Fotogaléria  

Vrútky 18.december 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku