Slávnostné poklepanie základného kameňa stavby vedecko-technologického parku

23.04.2010

     V priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) poklepal dnes  podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj základný kameň stavby vedecko-technologického parku TECHNICOM.
    
Táto multifunkčná stavba s rozlohou 2 700 m2 by mala prispieť k oživeniu hospodárstva a zamestnanosti vo východnom regióne Slovenska a zabrániť odlivu špičkových mladých ľudí z regiónu. Slúžiť bude totiž pre začínajúce malé a stredné spoločnosti s cieľom zabezpečiť vývoj a následný transfer inovačných technológií do praxe. Komplex im bude taktiež s aktívnou účasťou postdoktorandov a profesorov univerzity poskytovať centrálne služby, akými sú napr. ekonomické, daňové, patentové a právne poradenstvo či prenájom rokovacích a prednáškových sál.
     Minister Ján Mikolaj na stretnutí ocenil úsilie univerzity vybudovať vedecko-technologický park s cieľom naplniť potreby regionálnej a miestnej politiky, ako aj skvalitniť vzdelávací proces na TUKE. Ako povedal: Technická univerzita v Košiciach opäť ukázala, že má vybudované nielen kvalitné podmienky, ale aj vynikajúce odborné zázemie, ktoré dokáže pohotovo reagovať na nové výzvy súčasnej doby. Rád by som Vám preto poprial, aby ste zámer, pri zrode ktorého dnes stojíme, dotiahli do úspešného konca."

Fotogaléria

Košice 23. apríl 2010

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku