Slávnostné otvorenie základnej školy v Malinove

  • Dátum: 04.11.2016
     V pondelok 7. novembra 2016 o 10.30 hod. bude v obci Malinovo (Višňová ulica 1755) za účasti štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka slávnostne otvorená nová základná škola. Novovybudované priestory pomôžu Malinovu vyriešiť akútnu situáciu súvisiacu s doterajšou nedostatočnou kapacitou školy. Ide totiž o jednu z rýchlo sa rozrastajúcich „satelitných obcí“, ktoré neboli pripravené na prudký demografických nárast a s tým spojenú povinnosť zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre svojich žiakov.
     Na výstavbe školy (elokovaného pracoviska) sa finančne podieľala obec ako zriaďovateľ spolu so základnou školou a združením rodičov pri ZŠ, pričom dotáciu vo výške 150 tisíc eur jej poskytlo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V novej budove, ktorá má zabezpečený bezbariérový prístup, tak pribudli triedy pre žiakov, počítačová učebňa, jazyková učebňa, ale aj klubovňa či technická miestnosť. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku