Slávnostné otvorenie telocvične na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici

31.10.2019

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Jozef Gönci sa dňa 29. októbra 2019 zúčastnil na slávnostnom otvorení telocvične na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici.
     Do postavenia tejto stavby škola nemala vlastné priestory na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova. Postavením telocvične tak škola naplnila požiadavku štátneho vzdelávacieho programu v oblasti telesnej výchovy a športu. 
     Na gymnáziu je v súčasnosti mnoho športových talentov. Športovci gymnázia sa zapájajú do množstva súťaži. Najväčší úspech dosiahli ako víťazi športových hier Evanjelických gymnázií  v roku 2019 v tenise a volejbale.

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku