Slávnostné odovzdávanie cien MOST

20.11.2008

     Dňa 20. novembra 2008 sa uskutoční 4. ročník odovzdávania ocenenia MOST - Ceny Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou. Nad podujatím prevzal záštitu podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Cieľom tohto ocenenia je zviditeľniť dobré príklady spolupráce samosprávy, súkromného a mládežníckeho sektora, podporiť vznikajúce partnerstvá v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi a motivovať k tomuto úsiliu ďalších.

Miesto a čas: divadlo West, Námestie SNP 14, Bratislava, 18.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku