Skvelé výsledky = skvelé odmeny

     Spolu 576 018 eur vyplatilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v minulom školskom roku základným a stredných školám za úspechy ich žiakov na celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových, športových i umeleckých súťaží. Aj takýmto spôsobom sa rezort školstva snaží motivovať školy, aby podporovali svojich žiakov a ich učiteľov v príprave na rôzne súťaže a olympiády.
      Najvyššiu dotáciu získali školy v Prešovskom kraji (92 400 eur), nasledované Košickým (88 406 eur) a Bratislavským krajom (82 466 eur). Len tesne za nimi skončili v celkovej bilancii školy zo Žilinského (79 206 eur) a Nitrianskeho kraja (73 800 eur). Najmenej sa darilo žiakom zo škôl v Trnavskom kraji (41 540 eur) a Banskobystrickom, resp. Trenčianskom kraji (52 800, resp. 65 400 eur).
     Najúspešnejšou školou vôbec bola Spojená škola na Novohradskej ulici v Bratislave, ktorá získala dotáciu 9 200 eur. Sumu 8 200 eur dostalo Konzervatórium v Žiline a 8 000 eur Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Celkovo až 16 škôl si vďaka svojim šikovným žiakom prilepšilo o sumu minimálne 4 000 eur. „Veľmi sa teším z mladých ľudí, ktorí sú zvedaví a ktorí majú chuť sa učiť a byť v škole aj úspešní. Takýchto žiakov musíme motivovať a oceňovať,“ povedal minister Juraj Draxler.
 
     Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Do úvahy sa pritom berú umiestnenia a 1. – 3. mieste v rámci celoslovenských kôl súťaží a olympiád, ako aj medailové umiestnenia na medzinárodných súťažiach a zapojenie škôl do projektov a programov. Podrobný prehľad všetkých škôl, ktoré získali dotáciu za výsledky dosiahnuté v školskom roku 2013/2014 je zverejnený na stránke ministerstva -  http://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky