Navigácia

Skoro 200 školských knižníc sa dnes zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

V rámci 19. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa dnes skoro dvesto školských knižníc zo základných a stredných škôl zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc na tohtoročnú tému Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.

logo NIVAM

Počas celého dňa budú školskí knihovníci s pomocou svojich kolegov realizovať rôzne originálne, vtipné a inšpirujúce aktivity, ktorých cieľom bude reflektovaním aktuálnej doby, kreativitou a zábavnými formami práce s knihou podpora pozitívneho a trvalého vzťahu k školskej knižnici, ku knihe a k samostatnému čítaniu žiakov. Jadrom podujatí bude tiež zavádzanie inovatívnych prvkov v školskej knižnici, netradičných spôsobov výpožičiek, využívanie moderných technológií nezvyčajným spôsobom, či vedenie rozhovorov na aktuálne témy, ako sú napríklad rozpoznanie hoaxov a ako sa dopátrať pravdy z prečítaného.

Pridanou hodnotou osláv Medzinárodného dňa školských knižníc bude aj vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. Zároveň bonusom osláv bude vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, v ktorých by všetci aj po skončení uvedených osláv navzájom spolupracovali, podporovali svoje čitateľské záujmy a zdokonaľovali svoje životné zručnosti.

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

Bližšie informácie o uvedenom celoslovenskom projekte sú zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk v časti Knižnica, sekcia Školské knižnice, záložka Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky