Skončila sa Letná škola Teach for Slovakia, ktorú navštívila aj štátna tajomníčka ministerstva školstva

  • Dátum: 31.07.2020
V stredu 29. júla navštívila Letnú školu Teach for Slovakia štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová, starostovia mestských častí Ružinov a Vrakuňa, Martin Chren a Martin Kuruc a Mária Barancová, mestská poslankyňa a zakladateľka Slovenskej komory učiteľov. Mestské časti Ružinov a Vrakuňa boli spoluorganizátormi aktuálneho ročníka Letnej školy.

Kvôli opatreniam prijatým v dôsledku šírenia nového koronavírusu sa návšteva uskutočnila v úzkom kruhu. Uvítanie a záverečné debaty prebiehali vo vonkajších priestoroch.

„Som veľmi rada, že sa do programu zapája čím ďalej, tým viac záujemcov z rôznych sektorov a verím, že sa im bude pri výkone učiteľského povolania dariť. Teším sa, že ministerstvo školstva podporuje takéto projekty, ktoré napomáhajú zlepšovať školské prostredie,“ uviedla Monika Filipová.

Siedmy ročník Letnej školy Teach for Slovakia prebiehal od 20. júla do 31. júla v bratislavskej mestskej časti Ružinov, v priestoroch Základnej školy Pavla Marcelyho.  Témou tohtoročnej Letnej školy bolo heslo: Budúcnosť sú naše talenty. Počas vyučovacích hodín aj na rannej komunite preto žiaci diskutovali a pracovali na rozvoji vytrvalosti, spolupráce a chuti objavovať.

Letná škola Teach for Slovakia je súčasťou šesťtýždňového Basecampu. Tak sa nazýva letná akadémia pre účastníkov ďalšieho ročníka leadership programu Teach for Slovakia. Tréningy, školenia a prednášky spolu s praxou z letnej školy pripravia účastníkov na ich nástup do role učiteľa a dvojročné pôsobenie v škole. Pre deti je Letná škola príležitosťou doučiť sa a upevniť si učivo, udržať si denný režim, socializovať sa a nájsť nových kamarátov.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku