Školy spolupracujú so zahraničím

  • Dátum: 17.06.2014
     V rámci európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning sa slovenské školy už tradične zapájajú do spolupráce so zahraničnými partnermi cez projekt eTwinning. Tento program sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.
     V tomto školskom roku sa do programu zapojilo 838 slovenských učiteľov pôsobiacich na 230 školách. Aktívne sa spustilo 549 projektov, ktoré sa realizovali v anglickom, nemeckom, francúzskom, poľskom, španielskom, maďarskom, ruskom a českom jazyku.
     Helena Repaská zo Základnej školy V. Záborského vo Vrábľoch a Kamila Bažíková z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave sa stali so svojimi projektmi víťazkami národnej súťaže v rámci eTwinning-u 2014. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 21 projektov, víťazi budú ocenení 10. septembra 2014 v Žiline.
     Učiteľka Helena Repaská z Vrábeľ so svojimi žiakmi riešila projekt s názvom Art Connects Us (Umenie nás spája), na ktorom spolupracovala so školami v Poľsku, Francúzsku, Španielsku, Turecku a na Islande. Bratislavská obchodná akadémia zasa zvíťazila s projektom Auf der Suche nach einer idealen Welt (Hľadáme ideálny svet), do ktorého boli zapojené aj školy z Česka, Poľska a Grécka.
     Ďalšími ocenenými boli Ivana Čepová, ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné (projekt Putovanie s Ferdom Mravcom - 2. miesto), Jana Koštialiková, ZŠ Medňanská, Ilava (projekt Ostrovy objavov - 3. miesto) a Alena Píšová, ZŠ SNP, Horná Ždaňa (projekt Okienko k susedom - 3. miesto). Víťazkou špeciálnej kategórie s témou Európskeho roka 2014 – zosúladenia rodinného a pracovného života sa stala Zuzana Mészárosová, Obchodná akadémia, Levice (projekt F@mily @nd Work Dimensions) a najlepším nováčikom sa stala Anastázia Mojáková, Katolícka spojená škola - CZŠ A. Bernoláka, Nové Zámky (projekt Songs make our teaching more efective).
     Program eTwinning sa realizoval v rámci európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning (v rokoch 2007 - 2013) a takisto je súčasťou nového programu EÚ v oblasti vzdelávania Erasmus+ na roky 2014 – 2020. Na Slovensku ho organizačne zabezpečuje Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku