Školy sa môžu zapojiť do 10. ročníka medzinárodnej súťaže eLearning Awards

29.06.2010

     S cieľom podporiť využívanie moderných technológií vo vzdelávaní a oceniť inovatívne školy a učiteľov v Európe sa začal už 10. ročník medzinárodnej súťaže eLearning Awards. Jej vyhlasovateľom je organizácia European Schoolnet a zapojiť sa do nej môžu školy i fakulty pripravujúce budúcich učiteľov až do 28. septembra 2010.
     Zaregistrovať sa môžu na stránke  http://elearningawards.eun.org/register a na výber majú viac ako 40 rôznych kategórií, ktoré komplexne pokrývajú vzdelávací proces. Na víťazov každej kategórie čaká finančná odmena i vybavenie pre IKT. Viac informácií získate na: http://elearningawards.eun.org/

Bratislava 29. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku