Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali on-line prípravné testy na celoplošné testovanie

13.11.2018
     Spolu 550 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý ponúkol školám 17 rôznych e-testov.
     Počas elektronických testovaní JESEŇ 2018, v čase od 26. septembra do 29. októbra 2018,  žiaci vyplnili  v systéme e-Test celkovo takmer 46 000 e-testov. Zároveň si začiatkom novembra 8 032 piatakov na 336 základných školách vyskúšalo prípravné elektronické testy na  Testovanie 5-2018. 
     O školské elektronické testovania majú školy veľký záujem. Ponuku on-line testovania NÚCEM-u využilo v jesennom termíne 400 základných škôl a 150 stredných škôl. Celkovo sa zrealizovalo na základných školách takmer 31 000 e-testovaní a na stredných školách viac než 15 000 e-testov. Spolu viac než 28 500 žiakov rôznych ročníkov si cez počítač on-line formou otestovalo vstupné a priebežné vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, čitateľskej a matematickej gramotnosti ako aj finančnej gramotnosti. V ponuke e-testov na školách s vyučovacím jazykom maďarským boli okrem maďarského jazyka a literatúry aj slovenský jazyk a slovenská literatúra zameraná na počúvanie s porozumením.
     „Riaditelia škôl od nás v najbližších dňoch dostanú do svojich schránok elektronické reporty s finálnymi výsledkami ich žiakov v e-testoch, pričom žiaci sa dozvedeli svoje predbežné výsledky okamžite po ukončení testu. V reportoch si učitelia nájdu podrobnejšie informácie o úspešnosti ich školy v každom testovanom predmete, o percentile a priemernej úspešnosti žiakov každej triedy, ktorá sa do jesenného e-testovania zapojila,“ uviedla riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Tieto výsledky môžu školy využiť najmä na zhodnotenie úrovne vstupných vedomostí žiakov a na individuálny prístup k žiakom na vyučovacích hodinách. Školské e-testovania slúžia učiteľom a riaditeľom predovšetkým na autoevalváciu tried a škôl.
     V dňoch 5. – 7. novembra 2018 mohli základné školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, zapojiť svojich piatakov do elektronickej prípravy na Testovanie 5-2018. Túto možnosť využilo 336 základných škôl a viac než 8 000 piatakov, ktorí vypĺňali e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry.
     Reporty s detailnými výsledkami žiakov v elektronickej príprave na Testovania 5-2018 školy dostanú do 20. novembra 2018. Školám, ktoré nemajú vyhovujúce podmienky na elektronickú prípravu žiakov na Testovanie 5-2018, NÚCEM tieto testy poskytol na vytlačenie a prípravu žiakov v papierovej forme.

Viac informácií je dostupných na:
http://www.etest.sk/e-testovanie-5-2018/a http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2018/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku