Školy majú ešte týždeň na odoslanie údajov do rezortného informačného systému

     Ešte sedem dní majú školy na to, aby Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR dodali údaje o žiakoch, pedagogických zamestnancoch a rodičoch.
    
Doteraz tak urobila približne pätina škôl, pričom dáta sa úspešne po prvý krát spárovali s Registrom fyzických osôb Ministerstva vnútra. V súvislosti so zberom bola spustená stránka http://crinfo.iedu.sk/, kde si verejnosť i školy môžu priebežne kontrolovať stav plnenia centrálneho registra.
     K už fungujúcemu helpdesku bolo dnes navyše spustené call centrum na oslovenie škôl, ktoré ešte dáta nedodali – zároveň im opäť vysvetľuje, na čo údaje potrebujeme, aby nevznikala bezdôvodná panika.
     V praxi to znamená, že vďaka systému si budú môcť rodičia pozrieť študijné výsledky svojich detí a iné informácie. Úrady zase budú vedieť kontrolovať dochádzku detí, čo prináša hneď viacero pozitív – príkladom je tragický prípad malého utýraného dieťaťa, ktoré „nikomu nechýbalo“. Ak by bolo v takomto systéme zaevidované, úrady by dostali upozornenie, že si neplní školskú dochádzku a príslušné osoby by boli zalarmované, aby prešetrili situáciu. Systém teda zvýši ochranu detí a odhalí aj to, ak rodičia neposielajú svoje deti do školy, aby si plnili povinnú školskú dochádzku. Vďaka prepojenosti rezortných systémov takto bude môcť ÚPSVaR v budúcnosti automaticky krátiť prídavky na deti.
     Rezortný informačný systém ministerstva školstva sa dátami napĺňa priebežne a priebežne sa tiež žiakom, učiteľom, ale aj rodičom prideľuje Edu ID, vďaka ktorému budú mať prístup do tohto systému. Edu ID sa prideľuje aj na základe rodného čísla. To si ministerstvo vypýtalo z dôvodu stotožnenia voči Registru fyzických osôb a potvrdenie väzby zákonný zástupca – dieťa. Ide o kontrolu či uvedená osoba je naozaj zákonným zástupcom dieťaťa (nie každý zákonný zástupca je aj rodič a naopak).
     Zbieranie rodných čísel nie je nič nové - možnosť zbierania rodných čísel vyplýva aj zo zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Podľa § 2 ods. 1 zákona o rodnom čísle „Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.“  
     Na nakladanie s rodným číslom sa samozrejme vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov, čo platí aj pre školy, ktoré sú pri používaní rodného čísla rovnako viazané zákonom o ochrane osobných údajov.
     List s informáciou o zbere dát do RIS bol zaslaný na okresné úrady, zriaďovateľom, ako aj riaditeľom škôl (formou emailu), takže sme presvedčení o tom, že sa k informáciám mali ako dostať. Okrem toho boli tieto informácie uvedené aj v Pedagogicko - organizačných pokynoch od konca júna.
     Prípady, ak škola zašle nekompletné údaje týkajúce sa najmä rodných čísel zákonných  zástupcov, budeme riešiť individuálne po skončení septembrovej aktualizácie zberu.
     Napĺňanie rezortného informačného systému je snahou o automatizované prepojenie informačných systémov verejnej správy, medzi ktorými by prebiehala výmena informácií. Ide o zjednodušenie administratívy a procesov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky