Školy budú prezentovať úspešné projekty

24.03.2009

     Ministerstvo školstva SR pripravilo konferenciu Modernizácia vzdelávania s podporou projektov, ktorá sa uskutoční 25. marca 2009 v Bratislave. Na stretnutí budú zástupcovia škôl prezentovať úspešné projekty, ktoré realizovali s finančnou podporou z výziev MŠ SR - Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ 2008, Otvorená škola 2008 a Enviroprojekt 2008.

Miesto a čas: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava, 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku