Navigácia
Skočiť na obsah

Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky

     Zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení. To je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona totiž budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra 2018 elektronicky.
       Zber údajov sa bude realizovať v období od 15. do 30. septembra 2018. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom ako referenčný register bude slúžiť už len Rezortný informačný systém.
      „Pre celý rezort školstva to predstavuje veľký krok vpred, ktorý by mal priniesť zníženie byrokratickej záťaže škôl a poskytnúť presnejšie informácie pre rozhodovanie ministerstva," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a dodala, že predpokladom adresného financovania je, aby školy a školské zariadenia zadali údaje do systému korektne a v stanovenom termíne.
      Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov. Pri zadávaní údajov pre financovanie sa riadia Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov, ktorý je k dispozícii na webstránke rezortu http://crinfo.iedu.sk.
     Pre väčšiu informovanosť škôl a školských zariadení zabezpečil rezort školstva na začiatku leta sériu desiatich školení po celom území Slovenska, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia vyše 3 200 škôl a školských zariadení. Ďalšie školenia sa realizovali po celom Slovensku od začiatku septembra v spolupráci s odbormi školstva na okresných úradoch v sídle krajov, pričom boli zamerané na detailné oboznámenie sa s používaním portálu na zber údajov. Zúčastnili sa na ich zástupcovia viac ako 4 000 škôl a školských zariadení.
     Školy nájdu všetky potrebné informácie na webovej stránke crinfo.iedu.sk. Inštruktážne video, ako si skontrolovať správnosť zaslaných údajov a odoslanie výsledných protokolov, bude v najbližších dňoch pre zástupcov škôl k dispozícii na stránke crinfo.iedu.sk na úvodnej obrazovke.
     „Ak predstavitelia škôl zistia akýkoľvek nesúlad údajov alebo budú potrebovať s niečím pomôcť, môžu sa obrátiť na operátorov nášho kontaktného centra na e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk," dodala M. Lubyová.
 
Veľké možnosti do budúcnosti
     Nový spôsob posielania údajov pre výpočet financovania má školám ušetriť administratívu. Údaje, ktoré budú raz v systéme, nebude nutné vypisovať do papierových formulárov. Úlohou RIS je tiež priniesť dôležité informácie a štatistiky, ktoré budú mať neskôr využitie v praxi.
     Ak napríklad na strednú školu nastúpi nový žiak, škola informácie o ňom nebude musieť prácne získavať. Stačí, ak do systému zadá špecifické EDUID žiaka a údaje o ňom získa automaticky.
     Informácie z RIS-u pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny môžu v budúcnosti nahradiť dnešné potvrdenia o návšteve školy. To ušetrí čas nielen samotným školám, ale aj žiakom a ich rodičom.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky