Školy a školské zariadenia majú po 10 rokoch nový pracovný poriadok pre svojich zamestnancov

     Školy a školské zariadenia majú oddnes nový vzorový Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Na pôde rezortu školstva ho podpísali ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
     Jeho príprava vyplynula z potrieb praxe, keď nová legislatíva, predovšetkým zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch nastolil nové otázky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu. Konkrétne ide o ochranu pred sociálno-patologickýcmi javmi (mobbing, bosssing, šikanovanie) a lepšiu úpravu pracovnoprávnych vzťahov na pracovisku bez toho, aby sa učitelia museli obracať na súdy.
     Podpísaný pracovný poriadok sa stane východiskom pre všetky školy a školské zariadenia, ktoré si podľa neho vypracujú vlastné pracovné poriadky s ohľadom na svoje podmienky a potreby.
     Jeho významnou súčasťou je aj dodatok, podľa ktorého školy budú riešiť prácu nadčas svojich zamestnancov vykonávanú počas aktivít mimo školy, či už pôjde o lyžiarske a plavecké kurzy, školské výlety alebo účelové cvičenia.  

Skočiť na začiatok stránky