Školy a pedagógov ocenia za výučbu cudzích jazykov

  • Dátum: 23.09.2010

     Prínos škôl a učiteľov v oblasti vyučovania cudzích jazykov ocenia zajtra 24. septembra 2010 v Bratislave v rámci iniciatív Európskej komisie Európska značka pre jazyky a Európsky učiteľ jazykov roka. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční ako súčasť osláv Európskeho dňa jazykov (26. september) v priestoroch Rakúskeho veľvyslanectva na Ventúrskej ulici. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude zastupovať vedúci služobného úradu Miroslav Siváček.
      Tento rok nominovali základné, stredné i jazykové školy spolu sedem učiteľov, ktorí v jazykovom vzdelávaní dosiahli inovačné a inšpirujúce výsledky. Súčasne bude vyhodnotená aj iniciatíva Európska značka, ktorá si dala za cieľ oceňovať inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania. Na Slovensku sa tento rok uskutočnil už jej 9. ročník a školy doň nominovali spolu osem svojich projektov.
     Národným koordinátorom súťaže je SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Miesto a čas: Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska ul. č. 10, Bratislava, 10.00 hod.

Bratislava 23. september 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku