Školský výbor rokoval o novele vysokoškolského zákona a o návrhu rozpočtu

14.10.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na rokovaní Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport zdôvodnil najdôležitejšie zmeny navrhované novelou vysokoškolského zákona.  
     Novelizácia vysokoškolského zákona sa má prioritne zaoberať plagiátorstvom záverečných a habilitačných prác, mobilitou študentov, technologickými inkubátormi a kvalitou vzdelávania. Diskutovalo sa aj o úprave v súvislosti s presunom kompetencie rozhodovať o zmene začlenenia vysokej školy na vládu SR.
     Navrhovaná legislatíva má tiež riešiť pôsobenie zahraničných VŠ na Slovensku a vytvoriť podmienky pre verejné VŠ, aby mohli požičiavať svoj majetok podnikateľom. Podľa nej by mali VŠ vypracovávať aj hodnotiacu správu, v ktorej by uvádzali nedostatky vo vzdelávaní, ako aj prijaté opatrenia na ich odstránenie.
     Minister školstva zároveň na rokovaní vysvetlil jednotlivé položky návrhu rozpočtu Ministerstva školstva na budúci rok. „Finančné prostriedky na prevádzku škôl sú zabezpečené," zdôraznil. Uviedol, že prostriedky na bežné výdavky na regionálne školstvo sú také isté, ako boli v minulom roku. „Vo výdavkoch máme šetrenie v desatinách percent, som rád, že to nie je vyššia suma z prevádzkových nákladov školstva." Nižší je rozpočet na kapitálové výdavky, ktoré sa však budú môcť financovať aj z eurofondov.  

Bratislava 14. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku