Školský výbor NR SR podporil zapojenie Slovenska do programu Eurostars

24.01.2008

    Slovenská republika by mala vstúpiť do programu na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch Eurostars. Súhlasné stanovisko s týmto krokom dnes vyslovil na svojom zasadnutí Výbor Národnej rady SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
    Program Eurostars je iniciatívou Európskej únie a jeho cieľom je podporovať projekty malých a stredných podnikov, zamerané na vývoj nového produktu, služby alebo postupu. V súčasnosti je do programu zapojených 27 krajín,  pričom Slovensko sa o členstvo uchádza.
    Podpora trhovo orientovaného výskumu a vývoja je v súlade s Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Na Slovensku bude program zastrešovať Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Ročný účastnícky príspevok do programu bude predstavovať sumu 500 000 eur.

Bratislava 24. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku