Školskí inšpektori budú v regiónoch diskutovať s učiteľmi

11.03.2010

     Dnešným odborným seminárom v Banskej Bystrici sa začala séria stretnutí pedagógov so zástupcami Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých krajoch Slovenska. Témou stretnutí je Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v šk. roku 2008/2009.
    
Cieľom tejto aktivity je prezentovať inšpekčné zistenia v jednotlivých regiónoch, poukázať na pozitíva, ale diskutovať aj o zistených nedostatkoch a ich príčinách.
     Odborné semináre sú určené pre vedúcich pedagogických zamestnancov a učiteľov škôl a školských zariadení, ako aj ich zriaďovateľov. Zúčastnia sa na nich aj odborní zamestnanci metodických útvarov Krajských školských úradov, Metodicko-pedagogického centra a školských úradov.

Bratislava 11. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku