Navigácia

Školské knižnice už poznajú víťazov 19. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Absolútnym víťazom 19. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 23. októbra 2023, sa stala Školská knižnica Základnej školy v Dvoroch nad Žitavou. Najvyššie bodové ocenenie spomedzi zo 167 zapojených školských knižníc získala za zorganizovanie najzaujímavejšieho podujatia nazvaného Kurz výnimočnosti v našej školskej knižnici.

ilustračný obrázok

Cieľom jej podujatia bolo pomôcť žiakom objaviť ich výnimočnosť prostredníctvom tvorivej práce s knižnými dokumentmi a vyhľadávaním zaujímavostí v nich. Podujatie bolo organizované formou vopred pripravených kurzov zvlášť pre žiakov 1. stupňa a zvlášť pre žiakov 2. stupňa. Mladší žiaci objavovali svoju výnimočnosť v Kurze vyjadrenia pocitov zvukom a spevom, Kurze rýmovania a písania básničiek a riekaniek, Kurze písania a tvorby vlastného príbehu alebo knihy a Kurze pre budúcich školských knihovníkov. Starší žiaci zase objavovali svoju výnimočnosť v Kurze vedeckého bádania, Kurze pre budúcich inžinierov, Kurze praktického využitia návodu v kuchárskej kniheKurze hľadania tajomstiev v anglickom príbehu. Napríklad tretiaci v Kurze rýmovania a písania básničiek a riekaniek navštívili školskú knižnicu, kde sa učili rozpoznávať poéziu a prózu, hľadať rýmy v básničkách a riekankách. Naučili sa, aké rýmy sa môžu v básničkách a riekankách vyskytovať a ako sa volajú. Pracovali s knihami Bola raz jedna trieda, Veľká kniha riekaniek, Hovorníček. Skúšali aj rýmovanie a tvorenie vlastných básničiek. Žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí sa zaujímajú o vedu, v rámci Kurzu vedeckého bádania taktiež navštívili školskú knižnicu a venovali sa populárno-náučným knihám z odboru chémie. Pokúsili sa o praktické preverenie tvrdení z kníh Malý vedec, Experimenty, ktoré môžete skúšať doma, 100 zábavných pokusov pre každého. Všetky originálne, zábavné a tvorivé čitateľské aktivity, ktoré boli zorganizované v rámci uvedených kurzov, poukazovali na výnimočnosť slávnych osobností a zároveň žiakov nabádali k túžbe po poznávaní a objavovaní nového, upevnili v nich pozitívny vzťah k školskej knižnici a k samotnému čítaniu.

Na druhom mieste sa umiestnila Školská knižnica Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici  s podujatím Jeden deň s Aladinom. Z tretieho miesta sa tešila Školská knižnica Spojenej školy v Lendaku s podujatím Ako knihy menia život. Štvrté miesto bolo udelené Školskej knižnici Základnej školy na Slnečnej ulici v Námestove za podujatie V školskej knižnici formujem svoju osobnosť. Na piatom mieste sa umiestnila Školská knižnica Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne s podujatím Staň sa hviezdou vďaka knihe. Šieste miesto patrilo Školskej knižnici Základnej školy s materskou školou J. A. Komenskéhov Lednici za podujatie Vďaka školskej knižnici v Lednici sú z nás zaraz výnimoční. Siedme miesto obsadila Základná škola v Spišskej Teplici s podujatím Výnimočný deň v našej škole.

Do 19. ročníka celoslovenského projektu sa mohla zapojiť každá školská knižnica, ktorá zorganizovala podujatie 23. októbra 2023 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc na tému Školská knižnica Vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční. Cieľom celoslovenského projektu bolo reflektovaním aktuálnej doby, kreativitou a zábavnými formami práce s knihou podporiť pozitívny a trvalý vzťah k školskej knižnici, ku knihe a k samostatnému čítaniu žiakov. Jeho zámerom je tiež zavádzať inovatívne prvky v školskej knižnici, netradičné spôsoby výpožičiek, využívať moderné technológie nezvyčajným spôsobom, či viesť rozhovory na aktuálne témy, ako je napríklad rozpoznanie hoaxov a ako sa dopátrať pravdy z prečítaného.

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

Bližšie informácie o uvedenom celoslovenskom projekte sú zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk v časti Knižnica, sekcia Školské knižnice, záložka Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

Uvedený celoslovenský projekt je súčasťou troch októbrových projektov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže zameraných na podporu čítania, do ktorých sa zapojilo 1 519 škôl s celkovým počtom 173 906 účastníkov.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky