Školské knižnice opäť súťažili o najzaujímavejšie podujatie

  • Dátum: 02.12.2009

    Poznáme víťaza 5. ročníka "Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice". Prvé miesto v súťaži organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 26. októbra 2009 získala Základná škola v Čaklove, za súbor viacerých aktivít.  

   Súťaž organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a záštitu nad ňou prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.

   Víťazná škola získala finančnú odmenu vo výške 1000 Eur. Finančné ocenenie získali aj školy, ktoré sa umiestnila na 2. až 10. mieste.

   Do súťaže sa prihlásilo 281 školských knižníc, z toho 253 školských knižníc v základných školách a 28 školských knižníc v stredných školách, a 1 nesúťažiaci subjekt (materská škola).

   Odborná komisia, zložená zo zástupcov vyhlasovateľa súťaže, Ministerstva školstva SR a školských knižníc hodnotila podujatia v troch kategóriách. Podujatie knižnice muselo byť v súlade s témou Školské knižnice: Veľký obraz - divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu, ďalej sa hodnotila originalita a vtipnosť realizovaného podujatia a napokon úroveň popisu podujatia po formálnej stránke.

Bratislava 2. december 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku