Navigácia
Skočiť na obsah

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

     Slovenská pedagogická knižnica organizuje pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej 3. mája 2018 v Univerzitnej knižnici v Bratislave 12. medzinárodnú konferenciu Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.
     Podujatie je určené najmä zriaďovateľom základných a stredných škôl, zriaďovateľom školských knižníc, školským knihovníkom a ostatným zástupcom odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.
     Cieľom medzinárodnej konferencie je charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti, vzájomne sa obohatiť o nové podnetné informácie a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti.
     Medzinárodná konferencia bude prezentovať súčasný stav školských knižníc v základných a stredných školách, originálne a kreatívne slovenské a české projekty zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti a informačnej výchovy a taktiež i individuálne a kolektívne formy práce s knihou. Rovnako bude prezentovať aj moderné knižničné podujatia zamerané na podporu čítania žiakov.
     Súčasťou medzinárodnej konferencie bude aj ocenenie víťazov 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.spgk.sk v časti Aktuality. Záujemcovia sa môžu na medzinárodnú konferenciu prihlásiť do 25. apríla 2018.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky