Navigácia

Školské e-testovanie jeseň 2023 - ukončenie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ponúkol v období od 4. októbra do 15. novembra 2023 základným a stredným školám možnosť overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov.

ilustračný obrázok

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ponúkol v období od 4. októbra do 15. novembra 2023  základným a stredným školám možnosť overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov. 

Testovanie prebiehalo prostredníctvom systému e-Test, ktorý je prevádzkovaný od roku 2015. Pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom boli sprístupnené testy z matematiky, vyučovacích jazykov, čitateľskej gramotnosti a anglického jazyka úroveň A2. Žiaci stredných škôl a ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií mali možnosť otestovať sa z vyučovacích jazykov, čitateľskej gramotnosti, anglického jazyka úrovne B1 a B2 a matematickej gramotnosti. Celkovo bolo v systéme pripravených 16 testov.

O testovania bol veľmi veľký záujem, zúčastnilo sa ho o takmer 10 tisíc žiakov viac ako minulý rok. Elektronickú formu testovania – JESEŇ 2023 absolvovalo celkom 57 296 žiakov na 636 školách. Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v uvedenom období spolu vyše 79 000 elektronických testov.

Najväčší záujem (vyše 11 000 žiakov) bol o test z anglického jazyka úrovne A2 určený pre žiakov základných škôl, na stredných školách sa najviac žiakov otestovalo zo slovenského jazyka a literatúry (vyše 8 000 žiakov).

Riaditelia škôl majú prístup k reportom s výsledkami žiakov a školy priamo na portáli systému e-Test.

Teší nás záujem škôl o elektronickú formu testovania, veríme, že pre školy sú tieto nástroje užitočnou pomôckou na opakovanie a prehlbovanie učiva a poskytujú užitočnú spätnú väzbu pre identifikovanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov.

Viac informácií nájdete TU.

 

Všetkým zapojeným školám ďakujeme za účasť.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky