Navigácia

Školská štvorpartita

     Ide o poradný orgán ministra, ktorého úlohou je diskusia o súčasnom stave výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj otvorené rokovania o zásadných zámeroch a zmenách v tejto oblasti.
     Školská štvorpartita je tvorená zástupcami zamestnávateľských zväzov, reprezentáciou samospráv, školskými odborármi a odborníkmi z rezortu školstva. 
Skočiť na začiatok stránky