Navigácia

Škola v Rokycanoch by mala skončiť

     Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová dnes ministerstvu doručila návrh na vyradenie Súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch zo siete škôl.
    
Inšpektori totiž zistili hneď viacero vážnych pochybení. „Škola nedodržiavala právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania, nevytvorila žiakom materiálno-technické a priestorové podmienky a školský poriadok im dokonca priamo umožňoval záškoláctvo,“povedala Kalmárová.
     Zároveň navrhuje zrušiť aj školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie „Oco, mama a ja“, ktoré malo vykonávať pochybné testovanie detí. „Takýmto žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“ skonštatoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vo svojej správe.
      Žiaci Súkromnej špeciálnej základnej školy Rokycany si budú môcť podľa vyjadrenia Odboru školstva Okresného úradu v Prešove plniť povinnú školskú dochádzku nasledovne:
- žiaci z obce Rokycany – obec má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Bajerov;
- žiaci z obce Šarišské Michaľany (elokované pracovisko) – obec Šarišské Michaľany je zriaďovateľom základnej školy;
- žiaci z obce Žehňa (elokované pracovisko) – obec je zriaďovateľom základnej školy pre ročníky 1. - 4., pre žiakov v ročníkoch 5. - 9. má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Tuhriná.
     Škola, aj školské zariadenie výchovného poradenstva by mali podľa návrhu inšpekcie skončiť k 31. januáru 2016. Podnet na prešetrenie podmienok v Rokycanoch podala inšpekcii sekcia ministerstva 15. júna 2015.
     „Ukázalo sa, že oprávnene. Takáto škola by naozaj mala skončiť. Správne konanie preto začneme veľmi rýchlo,“
ubezpečil šéf rezortu Juraj Draxler.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky