Skills Slovakia GASTRO JUNIOR zavŕši celoštátne finále mladých kuchárov a cukrárov

  • Foto: archív MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 10.05.2021

V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár budú prezentovať svoje gastronomické umenie počas dvoch dní víťazi semifinálových kôl, ktoré sa uskutočnili v novembri minulého roka dištančne. Odborné vedomosti a zručnosti predstavia prezenčne 7. a 8. júna v kuchynskom štúdiu spoločnosti Senátor Banquets s. r. o v areáli Slovenského Metrologického ústavu v Bratislave.

logo ŠIOV

Prvýkrát sa okrem šikovných kuchárov predstavia aj mladí, kreatívni cukrári. Zo sedemnástich stredných odborných škôl a hotelových akadémií v celkovom počte deväťtnásť žiakov sa prebojovalo do celoštátneho finále šesť budúcich kuchárov. V odbore cukrár sa v pilotnom ročníku zapojilo šesť žiakov, ktorí súčasne postúpili na finále.  

Na finále žiaci odboru kuchár pripravia receptúru a kalkuláciu jedla s využitím povinnej suroviny, bravčovej panenky. Vytvoria tri rovnaké porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 120 minút. Súťažný pokrm musí mať charakter špeciality v modernej úprave, teda zodpovedať požiadavkám modernej gastronómie.  

Budúci cukrári popíšu a pripravia múčnika s kalkuláciou na tri porcie.  Fotografiu hotového dezertu predložia pred začatím súťaže hodnotiacej komisii. Príprava spolu s prílohami je v časovom limite 120 minút. Povinnou surovinou je smotana Stand &overun  - Debic,  čokoláda Callebaut – Zeus Braun a jahody.                        

Receptúry súťažných jedál a múčnikov vrátane technologického postupu súťažiaci predložia do 31. mája 2021 Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov. Víťazi národného finále získavajú  nomináciu  do užšieho výberu účastníkov medzinárodnej súťaže EuroSkills. Členovia odbornej hodnotiacej komisie sú známe profesionálne osobnosti gastronómie zo Slovenska, ktoré ohodnotia pokrmy podľa kritérií Svetovej organizácie kuchárskych spolkov WACS. Na  splnenie podmienok odbornej úrovne hodnotenia, prípravy a organizácie podujatia dohliadne Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Partnerom a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku