Navigácia

Skills Slovakia 5. ročník celoštátnej súťaže mladých elektronikov

KIA Slovakia Vzdelávacie stredisko Gbeľany bude 24.-25. októbra na ploche 650 m2 hostiť talentovaných stredoškolákov, ktorí svoje odborné vedomosti a zručnosti preukážu počas dvoch dní v náročnej profesii elektronik. Súťaže sa zúčastní celkom štyridsaťšesť najlepších žiakov prvých a druhých ročníkov z dvadsiatich troch stredných odborných škôl Slovenska.

logo ŠIOV

Z jednej školy zabojujú o prvenstvo dvaja najlepší žiaci. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov budú sledovať zručné ruky žiakov a podľa kritérií vyberú najlepších šiestich. Zhotovené elektronické stavebnice výrobku a funkčnosť „Elektronického simulátora mikrofutbalu s využitím TTL obvodov“ žiaci na záver komisii predvedú. Pri určení poradia rozhodne kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. V neposlednom rade tiež teoretické vedomosti žiakov.

Sprievodným podujatím sú prednášky, počas ktorých sa pedagógovia dozvedia viac o téme zvoleného súťažného zadania, robotike a robotických súťažiach pre žiakov. Zaujímavý bude aj rozhovor s víťazom EuroSkills 2023, ktorý získal bronzovú medailu v odbore elektronika. Hostia z českej Hospodárskej komory predstavia projekt ERASMUS+ „Dnes na praxi a zítra v praxi“ a podelia sa so svojimi skúsenosťami a práce s talentami v odbornom vzdelávaní. 

Poslaním súťaže je zvýšiť profesijné zručnosti a uznanie výnimočných žiakov a poukázať na dôležitosť zručností v odbore  elektronika pre budúci osobný a profesijný rast žiakov.

Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom a partnerom spolupráce je Slovenská spoločnosť elektronikov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky