Navigácia

Síthová: Urobili sme prvý krok reformy poradenského systému, spúšťame nový evidenčný systém EvuPP

Zefektívnenie fungovania poradenských zariadení na Slovenku. To je ambíciou ministerstva školstva, ktoré pripravuje reformu poradenského systému. Tá je súčasťou novely školského zákona, ktorá bola schválená vládou. Prvým krokom k uskutočneniu transformácie je spustenie evidenčného systému s názvom EvuPP.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Pre úspešné zabezpečenie reformy poradní je kľúčové zjednotiť zber a evidenciu údajov. Rezort školstva preto v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR spustilo do produkčného prostredia najnovšiu verziu evidenčného systému s názvom EvuPP.

„Zber dát je základom prebiehajúcej prípravy transformácie systému zariadení poradenstva a prevencie. Napriek tomu, že EvuPP zatiaľ nie je známy pojem, je dôležitou súčasťou správneho a kvalitného nastavenia poradenského systému,“ vysvetlila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Nový evidenčný systém EvuPP je po prvýkrát v histórii spustený pre všetky typy poradní. Teda pre štátne aj neštátne centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Obsahovať bude napríklad údaje o tom, s akými ťažkosťami prichádzajú deti a žiaci do poradní, aké diagnostické a intervenčné nástroje sú používané a ktoré z nich  sú používané najčastejšie.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť takúto centrálnu platformu. Vďaka nej sa nám otvára široké spektrum možností na zlepšenie situácie poradenského systému,“ doplnila Síthová. Ide o prvý z mnohých pripravovaných krokov, ktoré zefektívnia fungovanie  poradenských zariadení na Slovensku a ich služby pre dieťa a jeho rodinu.

Cieľom transformácie poradenského systému, ktorú pripravuje rezort školstva je vytvoriť jednotný, prehľadný a dostupný systém poradní. Poskytovať budú služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka, rodiny a nie len podľa stanovenej diagnózy. Vôbec prvýkrát vzniknú štandardy odborných činností. Po rokoch budú mať zároveň inkluzívne tímy metodickú podporu a budú sa môcť oprieť o kolegov z praxe. Spolupracovať budú aj s odborníkmi z rezortov práce či zdravotníctva.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky