ŠIOV diskusia o ukončovaní štúdia s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľmi

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 26.01.2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) posilnil spoluprácu s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľmi škôl v rámci odborného vzdelávania.

logo ŠIOV

Do diskusie o stave a možnostiach odborného vzdelávania v období dištančného vzdelávania zapojil ŠIOV aj Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska. Rovnako nevynechal ani riaditeľov stredných odborných škôl, stredných športových škôl, školy umeleckého priemyslu a konzervatórií. Ich cieľom bolo zlepšiť spoluprácu so školami a pomôcť im prekonať bariéry vznikajúce počas dištančného vzdelávania v rámci odborného vzdelávania a prípravy.

V spolupráci so sekciou stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila už druhá online diskusia. Jej hlavnou témou boli možnosti ukončovania štúdia v súčasnej pandemickej situácii (záverečná, maturitná či absolventská skúška). Predmetom diskusie bola aj úroveň kompetencií, zručností a vedomostí žiakov v nadväznosti na ukončovanie štúdia v rámci praktického vyučovania.

Štátny inštitút odborného vzdelávania považuje za dôležité, aby študenti stredných odborných škôl, stredných športových škôl, školy umeleckého priemyslu a konzervatórií mali možnosť nadobúdať aj v čase pandémie kompetencie, vedomosti a zručnosti potrebné pre trh práce.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku