ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 16.04.2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (ASOŠS) sa dohodli na blízkej vzájomnej spolupráci. Formálnym potvrdením tohto záväzku je Memorandum, ktoré podpísali 16. apríla 2021.

logo ŠIOV

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o smerovaní odborného vzdelávania a prípravy a dáva možnosť zapájať sa do prípravy dokumentov.  

„Podpis memoranda je oficiálnym potvrdením nášho partnerstva a spoločného cieľa, ktorým je ďalší rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania na Slovensku. Teší ma, že aj vďaka nemu budeme s Asociáciou stredných odborných škôl a jej členmi spolupracovať ešte intenzívnejšie a priamejšie. Školské asociácie sú spolu so stavovskými, profesijnými organizáciami a zamestnávateľmi našimi mimoriadne dôležitými partnermi,“ konštatoval riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

„Memorandum je logickým vyústením dlhodobej spolupráce smerujúcej k zlepšeniu postavenia stredných odborných škôl. Zvlášť v dnešnej dobe je priam nevyhnutná podpora stredných odborných škôl prostredníctvom rôznych aktivít ako napr. vzdelávanie učiteľov či uplatnenie digitálneho príspevku,“ zdôraznil riaditeľ Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény.

V rámci Memoranda si obe inštitúcie stanovili konkrétne kroky vzájomnej spolupráce, medzi ktorými je tiež vytvorenie odbornej diskusnej platformy na tému nového smerovania odborného vzdelávania a prípravy či aktívna účasť na konferenciách, seminároch a webinároch.

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku