Simulované spravovanie údajov v Živnostenskom registri

Popis služby: Služba vychádza z legislatívy na základe Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Služba je poskytovaná formou elektronického formulára. Služba umožňuje simulované spravovanie údajov v živnostenskom registri registrovanými osobami. Možnosť aktualizácie údajov uvedených v registračnom formulári. Služby sú prístupné až po prihlásení do informačného systému Cvičné firmy.

Komu je služba určená: Služba je určená pre žiakov škôl (primárne stredných škôl a obchodných akadémií).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na cvičné účely (simulácia spravovania údajov v živnostenskom registri).

Spôsob použitia služby: Služba sa používa on-line elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia (úspešnosť je podmienená schválením registrácie administrátorom služby) alebo prihlásenie používateľa služby pomocou IČO a hesla, ktoré prideľuje IS SCCF pri registrácií. Prihlasovanie sa do informačnom systému pomocou IČO a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná:Nie nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:http://www.sccf.sk/zr/zmena
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku