Sharuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 27.01.2021

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša 10-dielny videoseriál pre žiakov, študentov, ale aj rodičov, ktorí si chcú rozhýbať telo po čase strávenom za počítačom.

logo IUVENTA

Práca s mládežou rozvíja mladých ľudí v každej oblasti ich života. Prináša im nové vedomosti, zručnosti, buduje charakterové vlastnosti. Veľmi dôležitou oblasťou je aj rozvoj fyzickej zdatnosti, pretože pohyb pôsobí pozitívne aj na ľudskú psychiku.

Aj kvôli tomu vznikol počas pandémie 10-dielny videoseriál IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže s názvom Sharuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE.

Sila, kondícia, zdravie, držanie tela. To sú pojmy, ktoré úzko súvisia s cvičením. Videoseriál Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE vznikol v spolupráci s Lenkou Zubrikovou z BigHugGym v Petržalke a Mišom Zubrikom zo Športového klubu MEDVEDiCA.

„Prvotným impulzom pre natočenie tohto typu videí bola myšlienka podporiť aktívny pohyb detí a mladých ľudí v domácom prostredí a poskytnúť im kreatívnu a hravú alternatívu k tráveniu voľného času za počítačom. Výber cvičiteľov bol vopred jasný. Lenka a Michal vedia namotivovať a navrhnúť cvičenie tak, aby bolo pútavé, zábavné a zvládol ho ktokoľvek bez ohľadu na vek či fyzickú kondíciu,“ hovorí Peter Lenčo, generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.

Cieľom cvičebného videoseriálu je prostredníctvom krátkych videí ukázať, ako efektívne precvičiť celé telo. Každé video sa venuje určitej časti tela a jeho pridanou hodnotou je nielen vysvetlenie daných cvikov, ale aj následná inštruktáž profesionálnymi trénermi. Cvičenie je teda bezpečné a efektívne. Nie sú potrebné žiadne špeciálne pomôcky a ponúka alternatívy pre mladších i starších, resp. viac i menej fyzicky zdatných. Súčasťou videí je aj rozcvička, ktorá pripraví celé telo na aktivitu.

Cvičebný materiál je dostupný na YouTubovom kanáli IUVENTY: https://www.youtube.com/channel/UCvfe9n7giYk2I-1oLrE-WrQ.

„Na základe pozitívnych spätných väzieb vieme, že videá sú pozerané, zdieľané a vďaka nim cvičia aj deti a mladí ľudia, pre ktorých telesná výchova nebola vždy zaujímavý predmet,“ dodáva generálny riaditeľ.

Videá sú vhodné pre každého žiaka základnej školy či študenta strednej školy, ktorý trávi za počítačom podstatnú časť dňa, ale aj pre rodičov. Rodiny si teda môžu zacvičiť spolu. Nakoľko sú cviky detailne vysvetlené, daný materiál môže poslúžiť aj učiteľom, pretože sa dá aplikovať ako inšpirácia, prípadne adekvátna náhrada hodín telesnej výchovy prenesenej do online prostredia.

V podobných aktivitách bude IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pokračovať aj naďalej.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku