Servisné centrum pre výskumníkov EURAXESS

Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov sú súčasťou európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network v 37 krajinách. Centrá začali postupne vznikať v roku 2004 na základe iniciatívy Európskej komisie, ktorá im poskytla financovanie na prvé 3 roky ich činnosti. Na Slovensku tvorí národnú sieť servisných centier EURAXESS šesť pracovísk SAIA, v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach (euraxess@saia.sk).

Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine.

Dôležitým komunikačným nástrojom pri práci centier je európsky mobilitný portál pre výskumných pracovníkov EURAXESS - Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess) a národné mobilitné portály. Prostredníctvom portálov si výskumníci môžu okrem iného aj vyhľadávať pracovné príležitosti, resp. výskumné organizácie môžu bezplatne zverejňovať voľné pracovné miesta pre výskumníkov.

Slovenský portál www.euraxess.sk spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii.

  • Euraxess Slovensko
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku