September 2017

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené pre jednotlivé školy finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa na celý rok 2017.
 
Normatív na jedného asistenta učiteľa sa od 1. 9. 2017 upravil na 800 Eur/1 mesiac.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku