Seminár o znižovaní dopadov krízy pomocou výskumu a vývoja

25.02.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 26. februára 2009 zúčastní na seminári Znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor prostredníctvom výskumu a vývoja.
    
Na odbornom stretnutí bude predstaviteľov podnikateľskej sféry informovať o zákone o stimuloch pre výskum a vývoj. Témami budú aj opatrenia Agentúry na podporu výskumu a vývoja a Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy, ktoré majú znížiť vplyv súčasnej hospodárskej krízy na podnikanie.
     Po skončení seminára sa o 12.00 hod. uskutoční tlačová konferencia. 

Miesto a čas: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava, 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku