Seminár o VEGA

Ministerstvo zorganizovalo 17. júna 2009 seminár o VEGA, na ktorom sa prezentovala činnosť VEGA, nový štatút a pravidlá VEGA, výsledky a financovanie projektov VEGA v roku 2009, ako aj podpora základného výskumu v rámci pripravovaného vnútorného grantového systému. Na tejto stránke nájdete zápis zo seminára, ktorého súčasťou sú prezentácie a zásady k vnútornému grantovému systému.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku