Seminár o matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ

11.02.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 12. februára 2009 o 10.00 hod. prihovorí účastníkom odborného seminára Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ.
    
Dvojdňové odborné stretnutie sa bude zaoberať výsledkami medzinárodných a národných testovaní a otázkami implementácie ich výsledkov do obsahu vzdelávania. Metodici predstavia praktické námety na rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov v jednotlivých predmetoch.

Miesto a čas: Účelové zariadenie - Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava,
12. 2. 2009: 9.00 - 18.00 hod., 13. 2. 2009: 9.00 - 12.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku