Seminár o matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ v Trnave

18.03.2009

     Na ďalšom z odborných seminárov Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ sa dnes v Trnave zúčastní podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.    
     Odborné stretnutie sa zaoberá výsledkami medzinárodných a národných testovaní a otázkami implementácie ich výsledkov do obsahu vzdelávania.

Účasť ministra školstva: aula Materiálovotechnologickej fakulty STU, Paulínska 16, Trnava, 15.00 hod.

Bratislava 18. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku