Seminár o matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ v Prešove a Košiciach

04.03.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 5. a 6. marca 2009 zúčastní na odborných seminároch Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ.
    
Odborné stretnutia v Prešove a Košiciach sa budú zaoberať výsledkami medzinárodných a národných testovaní a otázkami ich implementácie do obsahu vzdelávania. Metodici predstavia praktické námety na rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov v jednotlivých predmetoch. Diskutovať sa bude aj o postavení funkčnej gramotnosti v školskej reforme.

Miesto a čas:
5. 3. 2009, zač. o 9.00 hod. - MPC, Ul. T. Ševčenka 1, Prešov (účasť p. ministra od 15.00 hod.),
6. 3. 2009, zač. o 9.00 hod. - Ústav občianskej bezpečnosti pri VŠ bezpečného manažérstva, Zádielska 12, Košice (účasť p. ministra od 9.30 hod.).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku