Seminár o funkčnej gramotnosti v Košiciach

06.03.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj otvoril v Košiciach odborný seminár Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ. Približne 200 pedagógov sa stretlo s odborníkmi, aby zhodnotili súčasný stav a výsledky medzinárodných a národných testovaní našich žiakov.
     Minister Ján Mikolaj vyzdvihol úlohu Metodicko-pedagogického centra pri príprave vzdelávacích programov pre učiteľov. Zároveň vysvetlil učiteľom zmeny, ktoré prinesie zákon o pedagogických zamestnancoch. Témami diskusie bolo aj vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií, čerpanie prostriedkov z eurofondov či aktuálna hospodárska kríza.
Fotogaléria

Košice 6. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku