SELFIE


     V SELFIE sa prostredníctvom prispôsobiteľných dotazníkov zhromažďujú názory študentov, učiteľov a riaditeľov na to, ako sa používajú technológie v ich škole. Robí sa to prostredníctvom stručných tvrdení a otázok a jednoduchej stupnice súhlasu od 1 do 5. Tvrdenia sa týkajú oblastí, ako je vedenie školy, infraštruktúra, odborná príprava učiteľov a digitálna kompetencia študentov.

     Tento on-line nástroj na sebareflexiu európskych škôl vyvinula Európska komisia v spolupráci s medzinárodným tímom expertovzo škôl, ministerstiev školstva a výskumných ústavov.

     SELFIE je:
  • pre každú základnú školu, strednú odbornú školu aj gymnázium - aj pre školy, ktoré nie sú úplne digitálne vybavené,
  • v slovenčine,
  • bezplatné,
  • dobrovoľné,
  • viac o vzdelávaní ako o technológiách.
     Viac informácií o SELFIE nájdete TU.

     Otázky a pripomienky môžete posielať na digivzdelavanie@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku