Navigácia

Schválený štátny rozpočet pre kapitolu školstva na rok 2023 je v sume 4,03 miliárd eur.

Národná rada SR koncom minulého roka schválila štátny rozpočet na rok 2023. Pre kapitolu školstva to predstavuje 4,03 miliárd eur pre rok 2023, pričom oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je tento rozpočet vyšší o 387 miliónov eur. Zvýšenie je najmä z dôvodu valorizácie platov učiteľov od januára 10 % a od septembra 12 %.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Schválený rozpočet bežných výdavkov v regionálnom školstve na rok 2023 je oproti schválenému rozpočtu 2022 zvýšený, pretože je v ňom zahrnuté zvýšenie finančných prostriedkov na pokrytie nárastu počtu žiakov v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 a čiastočne  na zvýšenie cien energií. „V budúcom roku dôjde k historicky najvyššiemu navýšeniu platov pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti regionálneho školstva a pre vysoké školy,“ spresnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Na rozvoj školstva, vzdelávania, výskumu, vedy a športu sú nad rámec štátneho rozpočtu alokované stovky miliónov eur v rámci európskych fondov a Plánu obnovy a odolnosti SR.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky