Schválenie dodatku č. 5 k pravidlám VEGA

Rozšírené predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí schválilo dodatok č. 5 k pravidlám VEGA.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku