SAV vybuduje v Bratislave centrum aplikovaného výskumu nových materiálov

  • Dátum: 28.08.2013
      Takmer 25 miliónov eur získa Slovenská akadémia vied na vybudovanie Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií v Bratislave. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj podpísali dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda SAV Jaromír Pastorek. 
      Cieľom centra je vytvorenie vedeckého centra zameraného na aplikovaný výskum v oblasti nových materiálov a technológií a vybudovanie platformy na technologický transfer. V rámci projektu vzniknú pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9  v Bratislave. Súčasťou centra budú napríklad laboratóriá pre výskum keramických či kovových materiálov, nanomateriálov, ako aj kancelária pre transfer technológií a inkubátor pre perspektívne projekty do priemyselnej oblasti.
      Ide v poradí už o tretí projekt, ktorý minister školstva Dušan Čaplovič podpísal so Slovenskou akadémiou vied v priebehu ostatných týždňov. „Tieto projekty vnímam ako výrazne posilnenie infraštruktúry vedy, výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku, navyše v prostredí Slovenskej akadémie vied, ktorá má dostatok kvalitných ľudských zdrojov pre realizáciu mnohých projektov,“ konštatoval minister po podpise zmluvy.
      Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu približne 25 mil. eur, z čoho SAV formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ získa viac ako 21 mil. eur a zo štátneho rozpočtu čiastku takmer 4 mil. eur. Výskumné centrum by malo byť dokončené v treťom štvrťroku  2015.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku