SAV si na výskum prilepšila eurofondmi v sume 155 miliónov eur

  • Dátum: 09.05.2014
     Už viac ako 60 rokov sústreďuje Slovenská akadémia vied na svojich pracoviskách najvýznamnejších vedcov. V programovom období 2007-2013 im eurofondy umožnili realizovať až 73 projektov. Podľa predsedu SAV spočíva ich najväčší prínos v investícii do infraštruktúry výskumu a vývoja, v skvalitnení prístrojov a taktiež v rekonštrukcii ústavov akadémie.  
     V operačnom programe Výskum a vývoj akadémia vied získala na projekty nenávratné finančné príspevky vo výške takmer 155 miliónov eur prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. „Myslím si, že táto suma bola v rámci štrukturálnych fondov viac ako dostatočná. Najdôležitejšie je, že akademická sféra sa v projektoch prepojila so súkromnou, zabezpečil sa prenos poznatkov do praxe a podporili sa centrá excelentnosti. Na tie išlo najviac, takmer 68 miliónov eur,“ uviedol Marián Kostolányi, generálny riaditeľ agentúry pre štrukturálne fondy rezortu školstva.
     Mnohé projekty vedcov zviditeľnili Slovensko. Jedným z nich je skúmanie slnečnej koróny unikátnym prístrojom zakúpeným z eurofondov, ktorý je jediný v Európe. O spoluprácu požiadala našich vedcov aj výskumná organizácia z USA. Ďalší prístroj astronómov (bolidová kamera) bol začlenený do Európskej bolidovej siete, ktorá sleduje dopady väčších telies do atmosféry alebo až na zemský povrch.     
     Výskumy vedeckých pracovníkov nám možno v blízkej budúcnosti pomôžu účinne bojovať s kliešťami, ktoré spôsobujú veľmi vážne ochorenia u ľudí. ,,Snažíme sa vyvinúť takú vakcínu, ktorá pochádza zo slinných žliaz kliešťov, sú to rôzne bielkoviny a tieto by mali slúžiť na vakcináciu. Zabránia tomu, aby kliešť nerušene mohol cicať krv a zároveň prenášať tieto ochorenia. Musíme pripraviť perfektnú diagnostiku,“ uviedol Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied.
     Slovenská akadémia vied vo výskumnej činnosti významne spolupracovala nielen so súkromným sektorom, ale ako partner aj s mnohými univerzitami.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku