Šanca pre mladých reprezentovať Slovensko v OSN

30.03.2009

     Už len dva dni (do 31. 3.) majú mladí ľudia možnosť prihlásiť sa do programu Mládežníckeho delegáta SR, ktorý bude na pôde Organizácie spojených národov (OSN) obhajovať záujmy mladých ľudí na Slovensku.
    
Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Radou mládeže Slovenska a Ministerstvom zahraničných vecí SR chcú aj tento rok, ako jedna z mála krajín sveta, dať šancu zástupcovi mládeže zo Slovenska  vystúpiť na najvyššom medzinárodnom fóre a zastupovať záujmy, názory, potreby a želania mladých ľudí.
     Na základe splnenia podmienok výberového procesu sa úspešný kandidát posadí počas jesenného valného zhromaždenia OSN v New Yorku za okrúhly stôl s celosvetovou diplomatickou špičkou. Mladí Slováci majú možnosť zúčastniť sa na podujatí už tretíkrát.
     Popri vystúpení s vlastným prejavom na zasadaní výboru venujúcemu sa mladým ľuďom patrí k aktivitám delegáta aj účasť na zasadnutiach ďalších výborov, tematické stretnutia, prednášky a rozhovory s  predstaviteľmi OSN či pripomienkovanie dokumentov týkajúcich sa mládeže.
     Dvojkolový výber úspešného kandidáta zahŕňa okrem splnenia formálnych kritérií aj napísanie eseje na jednu z prioritných tém mládežníckej politiky OSN a ústny pohovor. Všetky informácie týkajúce sa programu mládežníckeho delegáta sú zverejnené na stránke www.mladez.sk/mladiosn.

Bratislava 30. marca 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku