Samosprávne kraje a ZMOS majú rovnaký názor na požadované zmeny kompetencií v regionálnom školstve

     Petíciou školských odborárov podporenými požiadavkami na zmenu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií v školstve i pripravovanou reformou školstva sa dnes zaoberali na pracovnom stretnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Plavčan a zástupca Združenia samosprávnych krajov SK8 Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja zodpovedný v rámci SK8 za sekciu školstva.
     Z rokovania vyplynulo, že predstavitelia samosprávnych krajov majú na požiadavky Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku rovnaký názor ako ich kolegovia zo Združenia miest a obcí Slovenska. Súhlasia s vrátením financovania a riadenia všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení od Ministerstva vnútra SR výlučne do kompetencie rezortu školstva, odmietajú však zmenu v oblasti financovania materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení zriaďovaných obcami a samosprávnymi krajmi.
     Tam školskí odborári požadujú, aby sa prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií z podielových daní do režimu financovania prenesených kompetencií prostredníctvom MŠVVaŠ SR. Pod prenesené kompetencie dnes spadajú základné a stredné školy.
     Ďalšou témou bol aj Národný program pre rozvoj výchovy a vzdelávania, ktorý má ambíciu pripraviť súbor užitočných opatrení v perspektíve najbližších desať rokov. Na jeho príprave pracuje tím odborníkov a mal by byť predstavený ešte do konca tohto roka. Minister Peter Plavčan sa s Jurajom Blanárom dohodol, že rezort školstva dá zástupcom SK8 priestor na vyjadrenie sa k tomuto materiálu.
Skočiť na začiatok stránky