SADA zefektívňuje boj proti dopingu, najviac testov absolvovali Sagan a Tóth

  • Dátum: 12.06.2017
     Užívanie dopingu už  dlhé  roky  patrí  medzi  hlavné  problémy  športu  na  celom  svete.  Na Slovensku boj proti zakázaným podporným látkam zastrešuje Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA). Tá vlani vykonala viac ako 500 odberov. Porušenia antidopingových pravidiel sa v roku 2016 dopustili piati slovenskí športovci, dva prípady sú ešte v štádiu riešenia.
     SADA sa vlani sústredila najmä na mimo súťažné testovanie vrcholových športovcov pred olympijskými hrami v Rio de Janeiro, futbalovej reprezentácie pred EURO 2016, ako aj na súťažné a mimo súťažné testovanie rizikových športov. Agentúra z roka na rok zvyšuje počet odberov moču. V roku 2014 to bolo 387, o rok neskôr 432 a vlani až 508. "Až 311 odberov sme urobili vo vlastnej réžii, z toho 131 bolo počas súťaží a 180  mimo súťaží. Ďalších 197  sme robili v   spolupráci s  národnými a medzinárodnými zväzmi a federáciami. Išlo o podujatia nielen národného, ale aj európskeho a svetového významu. Z dôvodu konania olympijských a paralympijských hier sme testovali širší výber slovenských  reprezentantov. Takisto sme pred odchodom na EURO robili testy národnému futbalovému tímu," bilancovala vlaňajší rok riaditeľka SADA Žaneta Csáderová.
     Odbery moču vykonali v jednotlivých športoch nasledovne (top 10): futbal 49, atletika 44, plávanie 28, rýchlostná kanoistika 21, ľadový hokej 18, kulturistika a fitness 18, zápasenie 14, vodný slalom 11, box 11, športová streľba 9. Najčastejšie testovanými boli tí najlepší - dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan (39 odberov) a olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth (10).
     SADA postupne získava skúsenosti aj s odbermi krvi a vytvára zázemie pre ich navyšovanie. V roku 2016 sa mierne zvýšil počet odberov pre potreby biologického pasu športovca (ABP) i na zistenie rastového hormónu (GH). Spolu takýchto odberov agentúra vykonala 25.
 
Vyhodnotenie dopingových kontrol

     Porušenia antidopingových  pravidiel  sa  vlani  na  Slovensku  dopustili  hráči  ľadového  hokeja,  kulturista  a športovci naturálnej kulturistiky  - celkovo išlo o päť prípadov.  Dva prípady, v boxe  a zápasení, sú ešte v štádiu vyšetrovania. Z pohľadu používania zakázaných látok boli nájdené kanabinoidy, anabolické látky, hormonálne a metabolické modulátory a peptidové hormóny. Medzi porušenia antidopingových pravidiel patrí aj odmietnutie dopingovej kontroly alebo manipulácia so vzorkami.
 
     Lekár a dopingový komisár MUDr. Ľubomír Gulán upozorňuje, že pre užívanie spoločenských drog sú najviac rizikové kolektív a mládež. "Okrem štandardných testov moču alebo krvi v akreditovanom  laboratóriu WADA robíme aj tzv. skríningové testy. Dokážu takmer okamžite odhaliť vybrané látky v moči, ktoré sú  počas súťaže zakázané. Využívame najmä viacparametrové testy „Multi“ a jednoparametrové testy „THC“. Toto  testovanie  robíme  najmä  pri  kolektívnych športoch, aj pri  mládežníckych  kategóriách.  Kolektív a mládež sú totiž najviac rizikové  pre užívanie spoločenských drog,“ povedal Gulán.
 
Terapeutické výnimky

      V roku 2016 bol nosnou časťou zakázaných látok a ich vzťahu k liekom registrovaným na Slovensku, projekt vytvorenia databázy (www.zakazanelatky.sk). Prostredníctvom  projektu  si  môžu  športovci  vyhľadať  liek a overiť prítomnosť zakázanej látky. Väčšina odkonzultovaných liekov pracovníkmi SADA neobsahovala zakázanú látku, v niektorých prípadoch boli odporučené zmeny medikácie. Vlani agentúra udelila jednu terapeutickú výnimku pre zakázanú látku vilanterol.
 
 
Vzdelávanie a osveta

     Dôležitým poslaním SADA je aj  poskytovanie informácií, výchovná,  poradenská a osvetová činnosť v súvislosti s bojom proti dopingu. Mladí športovci by si mali čo najskôr uvedomiť, že prípadné užívanie zakázaných látok môže negatívne ovplyvniť celú ich kariéru. Agentúra pripravila prednášku o rizikách dopingu aj pre slovenských hokejistov do 18 rokov, ktorí sa v úvode roka pripravovali na MS svojej  kategórie v Poprade a Spišskej Novej Vsi.
 
     "Prednášku antidopingovej agentúry sme si vyžiadali z viacerých dôvodov. Mladí športovci, a to nielen hokejisti, si totiž často neuvedomia, že doping môže ukončiť  ich kariéru v postate  hneď na jej začiatku. V hokeji sa našťastie doping neobjavuje až tak často, napriek tomu treba stále myslieť napríklad na rôzne suplementy, ktoré hráči používajú. Športovec si nemusí v prvej chvíli uvedomiť, že doplnok stravy, ktorý si kupuje  od  kamaráta, môže  byť kontaminovaný. Práve  v tom vidím ja  osobne veľké riziko.  Aj to je jeden    z dôvodov, prečo sú podľa mňa tieto prednášky dôležité," zdôraznil tréner SR 18 Norbert Javorčík.
 
 
Skúsenosti športovcov so systémom ADAMS

     ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny a riadiaci systém)  je internetový databázový systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA). Okrem iného poskytuje informácie o jednotlivých športovcoch, ich miestach pobytu, dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE)  a  prípadných  sankciách  voči  športovcom.  ADA  SR  Národný  register  pre testovanie priebežne aktualizuje. V koordinácii s národnými športovými zväzmi je v ňom aktuálne zaradených celkom 122 reprezentantov v 47 športoch a disciplínach z 26 zväzov a federácií.  Vzhľadom na snahu znížiť celkový počet športovcov zaradených v tomto registri a systéme ADAMS predstavuje počet aktuálne zaradených športovcov  - od januára 2016 -  pokles o 13,5%.
 
     Strieborný singlkanoista vo vodnom slalome z OH v Riu Matej Beňuš tvrdí, že športovci musia pozorne sledovať informácie ohľadom zakázaných látok a dbať na presné zapisovanie do systému ADAMS. "Dopingové  kontroly  beriem  už ako  bežnú  súčasť môjho života.  Byť športovcom  totiž nie je  len chodiť  na  tréningy  a  súťaže, je to celý kolobeh vecí  a  činností,   ktoré   musia   zapadnúť.  Okrem toho, že so špecialistami konzultujeme stravu, musíme si študovať aj informácie ohľadom zakázaných látok,“ povedal Matej Beňuš, ktorého doplnila plážová volejbalistka Dominika Nestarcová: „Všetci vieme, že zoznamy sa každý rok rozširujú a je na nás, či zbytočne ohrozíme svoju kariéru, alebo to budeme dôrazne sledovať a vyhneme  sa problémom. To isté  platí aj o nahlasovaní sa do systému,  pretože mám  s tým skúsenosť, že som na to zabudla. Prišla kontrola a ja som nebola doma. Preto som sa poučila a teraz to už beriem to ako rutinu."
 
     Novinkou je, že aj športovci môžu dať spätnú väzbu na dopingových komisárov. Iniciatíva vyšla od  SADA a cieľom je skvalitnenie činnosti agentúry vzhľadom na ISO štandardy. Testovaných sa pýtajú, či neboli porušené ich práva, prípadné etické záležitosti, ide o tzv. "dotazníky spokojnosti".
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku